Biyokütle Enerjisi Hibe Programı

Biyokütle Enerjisi Hibe Programı

BİYOKÜTLE ENERJİSİ DESTEK PROGRAMI

1)           Kimler Yararlanabilir?

  • Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri

2)           Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

  • Tedarik zinciri destek programı kapsamında; fındık zurufu, ayçiçeği sapı, mısır sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı enerji tesislerinde kullanılmak üzere toplanması, taşınması, depolanması ve enerji tesisinde kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Enerji tesisi destek programı kapsamında; fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, ısı ve elektrik, ısı-elektrik ve soğuk üretecek 5 tesis kurulumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.
  • Projeler, UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) tarafından desteklenecektir.
  • Hibe oranı %25-50 arasında olacaktır. Destek miktarı fizibilite ve karlılık analizi çalışmalarından sonra kesinleşecektir.
  • Fizibilite ve iş planı çalışmaları projeden karşılanacaktır.
  • Bina ve inşaat giderleri desteklenmeyecektir.

3)           Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019

4)           Başvuru Yeri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

biyokütlü projesi

enerji tesisi

Hemen AraWhatsApp