Dahilde İşleme Belgelerine Af Süre Hakkı

Dahilde İşleme Belgelerine Af Süre Hakkı

22.01.2019 tarih ve 30663 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren diğer süre tam metni ektedir detayları aşağıdadır.

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 33. madde eklenmiştir.
• Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/ dahilde işleme izinlerine,
• İhracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine,
• Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Başvuru detayları hakkında tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen AraWhatsApp