Haberler

05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun’un” 43. Maddesi ile Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgeli İmalat Sanayii Yatırımları kapsamında 2017 yılına mahsus olarak getirilen inşaat giderlerinde KDV iadesi 2018 yılı için de geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Resmi gazete linki; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.htm Teşvik ... Devamını Oku
Aralık 27, 2017admin
Cazibe merkezi teşviki 6. bölge teşviki ile birleşiyor. Fabrikayı devletin yapması yerine 'finansman ve enerji' desteği geliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde özel yatırım teşvikleri verilmesini öngören ve başvuruları, 92 milyarlık başvuru ile 9 ay önce tamamlanmasına rağmen, somut adım atılmayan Cazibe Merkezleri Programı’nda, KHK ile kapsamlı bir değişikliğe ... Devamını Oku
Aralık 13, 2017admin
Stratejik Ürün Destek Programı Duyuru Metni yayımlandı PROGRAMIN AMACI İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir. DESTEK ORANLARI Destek Oranı (Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli) %70 %100* *(Yerli malı ... Devamını Oku
Aralık 5, 2017admin
Dahilde İşleme Rejimi, (dahilde işleme izni/izin belgesi) Kararında Değişiklik; (2017/ 10973); Özet; 1- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi (YYS) sahibi firmalarla, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) Belgesi sahibi imalatçı firmalardan  geriye doğru iki takvim yılının her hangi bir yılında  25 milyon ABD Doları ihracat yapanların belge kapsamı ithalatından doğan verginin %1’ i, 2- OKSB ... Devamını Oku
Kasım 27, 2017admin
Türk Eximbank'ın ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin 2017 yılı ülke limitleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yabancı ülkelere yönelik kredi tahsis limitleri belirlendi Türkiye İhracat ve Kredi Bankası (Eximbank), yabancı ülkelere yönelik yapılacak kredi tahsis ve kapsama alınacak sigorta limitlerini belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ... Devamını Oku
Kasım 22, 2017admin
KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Programın Amacı ve Gerekçesi Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. Program Kapsamı İdare Başkanlığınca belirlenen; ... Devamını Oku
Kasım 18, 2017admin
İslam Ülkeleri İhracat Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Bundan böyle Kredi Garanti Fonu sürekli olarak dönen kredilerde kullanmak suretiyle piyasaya, işletmelerimize, üretim yapan firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, aldıkları yeni kararla Kredi Garanti Fonu'nu (KGF) rotatif hale getireceklerini bildirdi. Yıldırım, Türk Eximbank ev sahipliğinde düzenlenen 8. Aman Union ... Devamını Oku
Kasım 1, 2017admin
Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili Karadağ, fon bünyesindeki varlıklara ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirtti. Ekonomik büyümeye yılda yüzde 1.5 katkı sağlaması beklenen Türkiye Varlık Fonu, dünyanın önde gelen varlık yönetimi şirketleri ve fonlarının ilgi odağı oldu. Fonun dinamik portföy yönetimi yapabilmesi için bünyesindeki varlıklara ilişkin ... Devamını Oku
Ekim 10, 2017admin
kirsal
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI EKONOMİK YATIRIMLARI 12. ETAP ÖZET BİLGİ Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2017 1 – AMAÇ: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 2 - ... Devamını Oku
Eylül 15, 2017admin
Düve Alım Desteği Uygulaması Bakanlığımız, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/32) 26.08.2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre; Bakanlığımızca yetiştirici bölgesi olarak belirlenmiş illerden olan İlimizde de "Düve Alım Desteği" uygulanacaktır. TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimize, Bakanlığımızca belirlenecek teknik ve sağlık şartlarına uygun ... Devamını Oku
Eylül 14, 2017admin