İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik Düzenleme

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik Düzenleme

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik Düzenleme

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine yönelik, 2019-32/53 Sayılı Tebliğ hükümleriyle daha önce 6 ay olarak belirlenen yürürlük süresi 1 yıl olarak değiştirilerek ihracat bedellerinin yurda getirilme uygulamasındaki süre 6 ay daha uzatılarak 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmış; 2019-32/55 No.lu Tebliğ ile daha önce 1 yıl olarak belirlenen bu süre 18 ay olarak değiştirilerek 04.09.2019 tarihi itibariyle sona eren ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasındaki süre 6 ay daha (04.03.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.

Bu defa; 2019-32/56 No.lu Tebliğle ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidilmiştir.

Tebliğle getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasındaki süreyi düzenleyen madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece yapılacak ikinci bir düzenlemeye kadar tebliğ hükümleri herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın uygulanacak, ihracat bedelleri ihracata aracılık eden bankaya transfer edilerek yapılacak her ihracatı müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi gerekecektir.

Getirilen ihracat bedellerinin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmıştır.

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi gerekir ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Özelliği Olan İhracat işlemlerinde ihracat bedellerinin 365 gün içinde yurda getirilmesi yeterli olup, DAB zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bankalara getirilen ihracat bedelinin bozdurulması zorunlu olmadığından, ihracat bedelinin süresinde yurda getirildiği ve mevzuata uygunluğunun tevsiki için bankalarca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenecek ve ihracat hesabının kapatılması bu belgeye göre yapılabilecektir.

Tebliğin 7.maddesiyle, 2018-32/48 no.lu tebliğin 10. maddesi değiştirilmiş ve her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 USD’ye kadar tutarın yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. 30.000 USD’nin altındaki tüm beyannameler bankalarca terkin edilecektir. 30.000 USD’nin üzerinde olup, yurda getirilemeyen tutar 30.000 USD’nin altında ise yine bu beyannameler de terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Terkin işlemlerinin, 90 günlük ihtarname süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.

İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesi’nin kullanılması mümkündür.

Tebliğ, yayımı tarihi olan 31.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ

Eski ve yeni tebliğ karşılaştırma tablosu

İhracat Bedeli Kabul Belgesi

Hemen AraWhatsApp