İhracata Yönelik Destekler

İhracata Yönelik Destekler

ihracat destekleri için gerekli şartlar;

1-Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari firmaların yapısının limited, anonim, kolektif, komandit olması gerekli.

Şahıs firmasıysanız desteklerden yararlanamazsınız.

2-İlgili firmanın faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili ihracatçı birliğine üye olunması zorunlu.

3-Destek başvuruları için firmaların; belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması gerekiyor.

4-Firmanın ihracatı artırmak amacıyla hedeflerinin netleştirmiş ve yol haritasını belirlemiş olması önemli. Sadece destek almak için yapılacak başvurular firmaya fayda sağlamıyor.

5-Destekler ödeme esaslı olup, harcamaların öncelikle firma tarafından yapılması gerekmekte, ödeme sonrası destek başvurularının yapılacağı dikkate alınmalı.

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER

1-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 • Yurtdışı Pazar Araştırması
 • E-Ticaret Sitelerine Üyelik
 • Rapor Desteği
 • Şirket Satın Alma – Danışmanlık
 • İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma
 • Sektörel Ticaret Heyetleri
 • Alım Heyeti

2- Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 • Pazara Girş Belgeleri
 • Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

3-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Destekleri (UR-GE)

 • İhtiyaç Analizi
 • İstihdam
 • Eğitim/Danışmanlık
 • Tanıtım
 • Yurtdışı Pazarlama
 • Alım Heyeti
 • Bireysel Danışmanlık

4-Fuar Katılım Desteği

5-Tasarım Desteği

6-Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

7-Markalaşma ve Turquality Desteği

8-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

9-İhracatçıya Navlun Desteği

10-Turqulity Desteği

11-Ur-Ge Desteği

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DESTEKLERİ

Dahilde işleme izin belgesi, kapasite raporu sahibi üretici firmalara verilmektedir.

İhracat karşılığında ham madde girdilerinde muafiyet sağlar.

1-GÜMRÜK VERGİLERİ

 • Ek Mali Yükümlülük Muafiyeti
 • Anti Damping Vergisi Muafiyeti
 • Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 • İthalatta Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV Muafiyeti
 • KKDF İstisnası

2-TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

 • Anti-damping,
 • Sübvansiyon,
 • Kota,
 • Gözetim vb.

3-SÜBVANSİYON UYGULAMALARINA DESTEKLERİ

 • TMO’dan Buğday, Mısır Vb. ürünlerde indirimli alımlar
 • Şeker Kurumundan İndirimli Şeker Alımı (C şekeri)
 • Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması
 • Yurt İçi Belgeden Belgeye Alımlarda Fiyat Avantajı
 • Tarımsal İade (DİFİF) Desteği
 • ESK’dan İndirimli Süt Tozu Alımı (askıdadır)

Teşvikler ile ilgili uygulama ve detaylı ilgi almak için, çözüm ortağınız reform ekibinden  destek alabilirsiniz.

ihracat destekleri sunum 2019

Hemen AraWhatsApp