İhracatçıların Düşük Maliyette C Şekeri Alımına İlişkin Tebliğde Güncelleme Yapıldı

İhracatçıların Düşük Maliyette C Şekeri Alımına İlişkin Tebliğde Güncelleme Yapıldı

İhracatçıların Düşük Maliyette C Şekeri Alımına İlişkin Tebliğde Güncelleme Yapıldı

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/34)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/1) 26 Şubat 2020 Tarihli ve 31051 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ karşılaştırması ektedir.

Tebliğ ile Getirilen Yeni Düzenlemeler:

  • “Hakediş belgesi düzenlenmesi talep edilen gümrük çıkış beyannamelerinin aslı, imalatçı-ihracatçı tarafından ilgili bölge müdürlüğüne sunulur.” ifadesi kaldırılmıştır.
  • 20.08.2019 tarihinden sonra yapılan ihracatlar (elektronik beyannameler) için c şekeri başvurularında beyanname aslı talep edilmeyecektir.
  • 20.08.2019 tarihinden sonra yapılan ihracatlar (elektronik beyannameler) için c şekeri başvuruları, Destek Yönetim Sistemi (DYS) aktif olana kadar, dilekçe ve hak ediş listesi ile manuel başvuru yapılacaktır. DYS sistemi aktif olduktan sonra başvurular elektronik ortam üzerinden alınacaktır.
  • Şekerli mamul içerisinde kullanılan ve şeker içeren bileşenin de imalatçı-ihracatçının kendi üretiminden olması durumunda şeker oranı hesaplamasında değerlendirilebilmesi için kapasite raporunda “kendi üretiminden” ifadesinin bulunması gerekir. Başkanlıkça, tahsisat miktarında eksik veya fazla hesaplamaların tespiti halinde; tespit edilen bu miktar, imalatçı-ihracatçının bir sonraki hakedişi üzerinden tenzil veya artırıma tabi tutulabilir.”
  • Analiz işlemlerinde ürün bünyesinde çeşni (fındık, fıstık, kuru meyve, hindistan cevizi vb.) yer alıyor ise hem çeşni için hem de şeker kullanımı için ayrı ayrı analiz yapılır. Bu iki ayrı analiz ücreti imalatçı-ihracatçı firmadan tahsil edilir.,
  • İlk kez yapılan tahsisat belgesi başvuruları talep edilen şeker oranına ilişkin başvuruları değerlendirerek, uygun olanları, iş yeri kontrolleri yapılmak ve numune almak üzere ilgili il müdürlüğüne sevk eder.” ibaresinden ilk kez ifadesini kaldırmıştır . Onun yerine “tahsisat belgesi başvuruları ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında talep edilen şeker oranına ilişkin başvuruları değerlendirerek ” ifadesi eklenmiştir.
  • C Şekeri Tebliğ
Hemen AraWhatsApp