İlaç Kontrol Belgeleri Duyuru

İlaç Kontrol Belgeleri Duyuru

Sağlık Bakanlığınca Düzenlenen İlaç Kontrol Belgeleri Başvuru Süreci

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen ilaç kontrol belgeleri hakkında duyuru yayımlanmıştır. Firma paylaşımı ve duyurusu için detayları aşağıdadır.

Hâlihazırda “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi)”nin Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılacak tıbbi müstahzarlar/ürünler için Kurumca onaylanması talep edilen 3 adet Kontrol Belgesi (belge aslı) ve 3 adet proforma fatura ile Kontrol Belgesi onay işlemleri için yapılan ithalat başvuruları, 03.01.2020 tarihinden itibaren 27.12.2019 tarih ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2020/20)”nin “Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir” hükmüne istinaden EBS’de İthalat Modülü altında yer alan İthalat İzin Başvuru Forumu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurularak aşağıdaki belgeler ile elektronik başvuru yapılması gerekmektedir.

Not: Kontrol Belgesi başvuruları tamamen sistem üzerinden yapılacak olup ithalat izin başvuru formuna bilgilerin eksiksiz ve tam bir şekilde girilmesi büyük önem arz etmektedir. Şu anda kurum tarafından sistemin demo çalışması yapılmaktadır. Çalışmanın tamamlanması sonrasında önemli bir değişiklik yaşanmaz ise 03.01.2020 tarihinde yeniden duyuru yayımlanacaktır.

kontrol belgesi ürün listesi

Hemen AraWhatsApp