İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapısal cari açığı azaltmak için öngörülen, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile firmaların imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlarına uzun vadeli kredi desteği sağlanması amaçlanmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında

01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında, Kimya, Eczacılık, Tıbbi ve Dişçilikle ilgili Araç Gereçler, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine, Ulaşım Araçları ve Diğer sektörler’ de faaliyet gösteren işletmeler hedef kitleyi oluşturmaktadır.

İmalat Sanayi Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip firmaların,

             Yatırım Teşvik Belgelerinin, 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenmiş olması,

             İmalat Sanayi yatırımlarına yönelik US-97* Kodu 15-37 aralığında bulunan imalatçı işletmeler içinde bulunması, (Genel Mektup Ek:3)

             Yatırımlarının Genel Mektup EK:1’de yer alan bölge, il ve ilçelerde bulunması, (3. ve 4. bölgelerde yapılacak yatırımların OSB veya Endüstri Bölgelerinde olması gerekmektedir)

Yukarıdaki şartlarının üçünün de sağlaması koşuluyla söz konusu yatırımlar bu madde kapsamında finanse edebilecektir. 5 ve 6. bölgeler için ilçe ve/veya OSB/EB ayrımı bulunmamakta olup, tüm il geneli destek paketi kapsamındadır.

Ücret ve Komisyonlar

 • 1. Faiz:
   •  Endeksli olarak: TLREF + %1
   •  Sabit Faiz:
     •   0-5 yıl vade: TLREF + %1,5
     •   5-10 yıl vade: TLREF + % 2,5
 • 2. KGF Kefaleti Komisyon Oranı: %0,5 (yıllık)
 • 3. Banka komisyon oranı: %0,5

Krediye ilişkin önemli notlar

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
 • Bu kredi işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
 • Kredi BSMV’ye tabidir.

Kredi için, kamu bankalarından detaylı bilgi alabilirsiniz. (veriler bilgilendirme amaçlıdır.)

Reform Danışmanlık A.Ş.

Hemen AraWhatsApp