KGF Destekli Teşvik Belgesi

KGF Destekli Teşvik Belgesi

İMALATA DAYALI İTHAL İKAMESİ DESTEK PAKETİ – KGF Teşvik Belgesi

İmalata Dayalı ithal ikamesi Destek Paketi kapsamında kredi kullanabilecek işletmeler tanımında değişikliğe gidilmiştir.

İstanbul ili hariç olmak üzere imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu:15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren bölgesel yatırım teşvik belgesi, öncelikli yatırım teşvik belgesi, stratejik veya proje bazlı yatırım teşvik belgesine sahip işletmeler paket kapsamına dahil edilmiştir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Ürün Vadesi

Asgari 6 ay, Azami 24 ay ödemesiz dönem dahil, azami 120 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 
Yararlanıcı Kefalet üst limiti (TL) Kefalet oranı (%)
KOBİ 35 Milyon TL % 90
KOBİ Dışı 250 Milyon TL %85

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Yatırım kredileri (Finansal Kiralama İşlemleri dahil)

Yararlanıcılara Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranı

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredilerde aşağıdaki faiz oranları aşmamak kaydıyla işlem yapılması beklenmektedir. (Yapılandırma işlemlerinde faiz oranları kendi koşullarında değerlendirilir.) Kredilerin sabit veya değişken faiz oranlı olarak kullandırılması her bir işlem bazında banka tercihine göre belirlenecektir.

  • Sabit Faiz Oranı Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  1. 0-5 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde (5 yıl dahil) : TLREF+1,50
  1. 5-10 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde : TLREF+2,50
  • Değişken Faiz Oranı TLREF Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değişken Faiz Oranı: TLREF + 1,00

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

Özel Şartlar

  • İşbu kefaletin kullanılabilmesi için işletmelerin İstanbul ili hariç olmak üzere, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) bölgesel, öncelikli, stratejik veya proje bazlı yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • Tek seferde yapılacak 100.000 TL üzeri yatırıma ilişkin harcamalar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.

bilgi için,

0312 232 32 11

Hemen AraWhatsApp