Maske İhracat İzni

Maske İhracat İzni

Maske İhracatı Ön İzin İşlemleri Genel Bilgilendirme

Maske, eldiven, önlük, tulum gibi koruyucu ürünlerin ihracatı için, ön izin yazısı yada kapsam dışı yazısı almak gerekmektedir.

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı,

26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de yukarıdaki ürünlere ek olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Flow sensör, Ekspirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri, Hasta devreleri (Anstezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpü ve Yoğun Bakım Monitörü isimli ürünlerin ihracatı,

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ön iznine bağlanmıştır.

Ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması hususları önem arz etmekte olup bu amaçlar doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Kurumumuza yapılan ihracat ön izin başvurularına ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli işlemler tesis edilmiştir.

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ile koruyucu maske, tulum, koruyucu önlük, tıbbi ve cerrahi maske ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmış ve 19.04.2020 tarihi itibari ile de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske ile koruyucu tulum sağlık ürünlerinin tedarik ve dağıtımında görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda, DMO Genel Müdürlüğü ile Cerrahi Maske, FFP3/FFP2/N95 Maske ve Koruyucu ürünlerinin üretimini/tedariğini yapan yüklenici firmalarla imzalanacak sözleşme çerçevesinde DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen ürün bilgilerinin, DMO Genel Müdürlüğünce TİTCK’e bildirilmesi sonucunda TİTCK tarafından yüklenici firmalara ihracat izni verilecektir.

Yüklenici firmaların sözleşme şartlarına uygun olarak DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiği ve kabulü yapılan ürün sayısı haftalık olarak DMO tarafından TİTCK’na yazılı olarak bildirilecek olup, teslim edilen ürünler için TİTCK tarafından aşağıdaki tablo esas alınarak yüklenici firmaya ihracat izni verilecektir.

DMO’ya Teslim Edilen Ürün Sayısı İhracat İzni Verilecek Ürün Sayısı
1 (bir) adet cerrahi maske 1 (bir) adet cerrahi maske
1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske 1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske
1 (bir) adet koruyucu tulum 3 (üç) adet koruyucu tulum
2 (iki) adet FFP3/FFP2/N95 maske 1 (bir) adet koruyucu tulum
20 (yirmi) adet cerrahi maske 1 (bir) adet koruyucu tulum
10 (on) adet cerrahi maske 1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske

Halen yürürlükte olan 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan  İhracat ön izin başvurularında, 03.05.2020 tarihinden itibaren verilen onaylarda firmalara tanımlanan TPS numarası ön düşümlü olarak ve izin tarihinden itibaren 9 ay süre ile geçerli olacak şekilde kullanılabilecektir.

Detaylı bilgi ve hizmet almak için, iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Reform Ekibi

Hemen AraWhatsApp