İhracatta Navlun Desteği 2020

İhracatta Navlun Desteği 2020

İhracatta navlun desteği, geçmiş dönemlerde, kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı için verilmişti.  eski navlun desteği

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında havayolu taşımacılığı için yeniden navlun desteği açıldı.

01/05/2020-31/07/2020 tarihleri arasında yapılan havayolu taşımacılığı için destek verileceği açıklanmıştır.

Desteklenen Sektörler:

Destek Kapsamındaki Ürün grup listesi navlun desteği kapsamındaki ürün grupları

Yaş meyve-sebze, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, süs bitkileri, fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, meyve ve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri ve mamulleri, halı, elektrik-elektronik, makine ve bilişim, makine ve aksamları, otomotiv, savunma ve havacılık, iklimlendirme, kimyevi maddeler ve mamulleri,

Desteklenen Firma:

Türkiye’de yerleşik olup bu Karar kapsamında desteklenen sektörlerde hava kargo taşımacılığı ile ihracat gerçekleştirdiğini tevsik eden ihracatçı/imalatçı firmalar.

Hava kargo taşıma giderlerinin desteklenmesi Desteklenen sektörlerde aşağıda yer alan tabloda belirtilen ülkelere hava kargo taşımacılığı ile ihracat gerçekleştirilmesi halinde aynı tabloda belirtilen tutarlarda destek sağlanır.

GRUP NO BÖLGE/ÜLKE DESTEK TUTARI SEKTÖRLER
1 Avrupa Ülkeleri 8.500 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
2 Afrika Ülkeleri 15.000 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
3 Amerika Kıtası Ülkeleri 19.000 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
4 Ortadoğu Ülkeleri 9.900 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
5 Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri 8.600 Türk Lirası/Ton Desteklenen Sektörler
6 Asya-Pasifik Ülkeleri 15.000 Türk Lirası/To Desteklenen Sektörler

Destek Başvuruları için son tarih intaç tarihinden itibaren en geç 3 aydır.

Ödeme esasları :

(1) Bu Karar kapsamındaki firmaların hava kargo taşımacılığı destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ihracatın gerçekleştirildiğinin tevsik edilmesi gerekir.

(2) Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenecek bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.

(3) Bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanacak olan ihracatçı firmalar hak ediş tutarlarını imalatçı firmaya temlik edebilir.

(4) Bu Karar uyarınca sağlanan azami destek tutarı, destek kapsamında yapılacak ihracat değerinin %20’sini geçemez.

(5) Bu Karar kapsamında gerçekleştirilen ihracata teslim şekline bakılmaksızın destek sağlanır.

 Süre :

01/5/2020-31/7/2020 tarihleri arasında yapılan ihracata, hava kargo taşımacılığı desteği sağlanır.

Destek Başvuruları için son tarih intaç tarihinden itibaren en geç 3 aydır.

Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Beyannamenin 17. Hanesindeki gideceği ülke aşağıdaki ülke gruplarında yer alanlardan biri olmalıdır.
  • Beyannamenin 25. Hanesi (Sınırdaki Taşıma Şekli) 40 kodlu hava yolu ile taşıma olmalıdır.
  • İhraç ürünü ülkemiz menşeli olmalıdır. (Beyannamenin 34. Hanesindeki menşe kodu Türkiye (052) olmalı)
  • Destek ödemesi ihracatçı firmaya yapılır. İhracatçı firma destek hak edişini imalatçı firmaya devredebilir. Destek ödemesini imalatçı firmanın alabilmesi için; firma kendi unvanı ve banka (IBAN)bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi ve yukarıda sayılan diğer Gerekli Belgelerin yanı sıra, ihracatı yapan dış ticaret firmasının hak edişini imalatçı firmaya devrettiğini belirten Ek-4-a ve ^k-4b ile birlikte ger iki şirketin imza sirkülerini de ibraz ederek başvuru yapabilir.

Detaylı bilgi için reformdan destek alabilirsiniz.

Hemen AraWhatsApp