Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi Şartı 1 Milyar Liraya Yükseldi

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi Şartı 1 Milyar Liraya Yükseldi

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi Asgari Yatırım Şartı 1 Milyar Liraya Yükseldi

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna Göre;
1. Projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. (01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.)
2. Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanı onayına tabi tutulmuştur. (21.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)
3. Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel, enerji ve hibe destekleri tutarlarının her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili mevzuattaki gecikme zammı oranları uygulanarak hesaplanan kanuni faiziyle yatırımcıdan geri alınmasına ilişkin de düzenlemeye gidildi. (26 Kasım 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir)

Hemen AraWhatsApp