Sıkça Sorulan Sorular

yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi, çalışma izni, yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi, kullanılmış makine izni, ihracat izinleri, ithalat izinleri, turizm teşvikleri, süreç yönetimi, arge destekleri

yatırım teşvik belgesi nedir?

yatırım teşvik belgesi nedir?
yatırım teşvik belgesi yatırımcıya, belirli muafiyetler ve destekler sağlayan belgedir. yatırım teşvik belgesi destekleri, yatırımın konusuna ve yatırım yerine göre değişkenlik gösterir.
yatırım teşvik belgesi destekleri ile ilgili reform danışmanlık teşvik ekibinden çalışma talep edebilirsiniz.
teşvik belgesi almadan yatırım yapmak ciddi anlamda avantajları kaybetmek anlamına gelebilir. özellikle sadece kdv bile olsa nakit avantajını kullanmak gerekir. son dönemlerde yapılan düzenlemelerle kurumlar ve gelir vergisi desteğine yüzde onbeş ilave avantaj sağlanması yatırım teşvik belgesini çok işlevsel hale getirmiştir.

yatırım teşvik belgesi kdv muafiyeti nedir?

yatırım teşvik belgesi kdv muafiyeti nedir?
yatırım teşvik belgesi kdv muafiyeti, yatırım teşvik belgesi sahibi firmaların, teşvik belgesi makine ekipman listesinde yer alan, yerli ve ithal olmak üzere alımı yapılacak makine ekipmanlarda uygulanır. makinenin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca, imalat sektörü yatırım teşvik belgesi sahibi firmalarda da inşaatta kdv iadesi mümkün olabilmektedir.

yatırım teşvik belgesi gümrük vergisi muafiyeti nedir?

yatırım teşvik belgesi gümrük vergisi muafiyeti nedir?
yatırım teşvik belgesi gümrük vergisi muafiyeti, yatırım teşvik belgesi ithal edilecek ekipman listesinde yer almak şartıyla, ithalat anında gümrük vergisinin ödenmemesi desteğini sağlar. yatırım teşvik belgesi kapsamında yönetmelikte belirlenmiş bazı kullanılmış makineleri de vergisiz getirmek mümkündür. yatırım teşvik belgesi gümrük vergisi muafiyetinin yanında kullanılmış makine izni de sağlamış olduğu durumlar mevcuttur.
özellikle ithal ekipman alımı planlayan firmaların makine siparişini vermeden önce teşvik belgesi almaları ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını gümrük müşavirlerine teyit ettirerek yatırım teşvik belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

yatırım teşvik belgesi sgk desteği nedir?

yatırım teşvik belgesi sgk desteği nedir?
yatırım teşvik belgesi desteklerinden bir tanesi de sgk teşvikidir. sigorta primi – işveren desteği ve sigorta primi işçi desteği bulunmaktadır. ancak, sigorta primi işçi desteği sadece 6. bölge ilerinde ve stratejik yatırım teşvik belgelerinde verilmektedir. yatırım teşvik belgesi sahibi firmalar, kdv gümrük vergisi gibi destekleri belge alımından itibaren kullanabilirler. ancak, sgk teşvikleri belge kapamasından sonra devreye girmektedir. sgk işveren prim payı teşviki bölgesel destek kapsamında olan bütün illerde verilmektedir. teşvik haritasına göre destek oranları değişmektedir. sgk teşviki aynı zamanda yıl ve oran sınırı bulunmaktadır. örneğin 5. bölge teşviklerinden yararlanan bir yatırımcı 7 yıl sgk teşvkinden yararlanırken, toplam sabit yatırım tutarının yüzde otuzbeşine geldiğinde bu destek durur.
özellikle, personel sayısı yüksek olan, eğitim yatırımları, tekstlil yatırımları, otomotiv yatırımları için sgk teşviki çok çok değerlidir. sgk teşviki asgari ücret oranından sağlanmaktadır. yatırım teşvik belgesi alımı ve kapaması planı yapılırken personel sayısı ve yatırım tutarı göz önünde bulundurulmalıdır.
teşvik haritası

yatırım teşvik belgesi vergi indirimi desteği nedir?

yatırım teşvik belgesi vergi indirimi desteği nedir?
yatırım teşvik belgesi vergi indirimi desteği bölgesel desteklenen sektörler, öncelikli desteklenen 5. bölge destekleri, istanbul ili hariç olmak üzere 4. bölge orta yüksek teknoloji sınıfında desteklenen sektörler, proje bazlı teşvik belgesi ve stratejik yatırım teşvik belgelerinde verilmektedir. yatırım teşvik belgesi sahibi firmalar, kdv gümrük vergisi gibi destekleri belge alımından itibaren kullanabilirler. aynı şekilde yatırım harcaması yapılmak kaydıyla gelir yada kurumlar vergisi indirimi desteğini yatırım teşvik belgesi açık iken yani işletme dönemi diye tabir edilen dönemden başlayarak yararlanabilirler. aynı zamanda belge kapamasından sonra kalan kısım içinde yararlanabilirler.
özellikle, imalat sektörü için, 2022 yılı sonuna kadar yatırıma katkı oranına yüzde onbeş ilave edilmesi çok ciddi oranda destek anlamına gelmektedir.
örneğin, ankara da yatırım yapan bir gıda firması yüzde onbeş destek alacakken yüzde otuz destekten yararlanmaktadır.
teşvik haritası

Hemen AraWhatsApp