Etiket: dahilde işleme

27

Şub2019
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve bir örneğini ekte bulabileceğiniz genelgeye göre; İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" programı oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi – ... Devamını Oku
Şubat 27, 2019admin

22

Oca2019
22.01.2019 tarih ve 30663 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren diğer süre tam metni ektedir detayları aşağıdadır. 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 33. madde eklenmiştir. • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/ dahilde ... Devamını Oku
Ocak 22, 2019admin

03

Oca2019
30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, Ticaret Bakanlığı’nın Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri yayımlanmıştır. İlgili tebliğe ait link, aşağıdadır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181230M1-3.htm Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3),  Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3  olarak güncellenmiştir. Güncellenen tebliğin Kapsam Dışı bölümünde 8. maddenin 3. fıkrası aşağıdaki ... Devamını Oku
Ocak 3, 2019admin

08

Haz2018
Bugün tarihli (08.06.2018) yayımlanan, Resmi Gazete’de Dahilde İşleme İzin Belgelerine, normal sürelerinin yarısı kadar ek süre verileceği belirtilmiştir. 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları, GEÇİCİ ... Devamını Oku
Haziran 8, 2018admin

27

Kas2017
Dahilde İşleme Rejimi, (dahilde işleme izni/izin belgesi) Kararında Değişiklik; (2017/ 10973); Özet; 1- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi (YYS) sahibi firmalarla, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) Belgesi sahibi imalatçı firmalardan  geriye doğru iki takvim yılının her hangi bir yılında  25 milyon ABD Doları ihracat yapanların belge kapsamı ithalatından doğan verginin %1’ i, 2- OKSB ... Devamını Oku
Kasım 27, 2017admin