Yatırım Teşvik Belgesi Devir Talepleri

Yatırım teşvik belgesi sahibi firma belgenin tamamını yada bir kısmını başka bir firmaya devir etme imkanı bulunmaktadır. Ancak, bazı sektörlerde bu mümkün değildir. Devir onayına, yatırım teşvik belgesi mevzuatı çerçevesinde ilgili kurum karar verir.

Yatırım Teşvik Belgesi Devir Talepleri
Yatırım Teşvik Belgesi alımı yapılırken tamamlama vizesi hesap edilerek yatırım yapılır. Yatırım Teşvik Belgesi proje bazlı yatırımlar hariç dört buçuk yıl üzerinden yatırım planı yapılmadır.
Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında belirtildiği üzere, “Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.” ifadesi yer almaktadır.
Yatırım Teşvik Belgesi süresi yada beş yıl dolmadan olağanüstü durumların gerçekleşmesi söz konusu olabiliyor. yatırım tamamlanmadan yada yatırım tamamlandıktan sonra, firmaların devri, iş yerlerinin satışı, nakli gibi durumlarda mevzuat şartlarını sağlamak kaydıyla yatırım teşvik belgesi başka bir firmaya devir edilebiliyor.
Yatırım Teşvik Belgesi devir edilmeden önce bir takım destek çalışmaları yapmak gerekiyor. devir eden ve devir alacak firma ile şartları konuşmak gerekiyor. özellikle devir eden firmanın belge alımı ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerden devir alan firma sorumlu oluyor.

Yatırım Teşvik Belgesi Sayfasına Geri Dön
Hemen AraWhatsApp