Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin E-TUYS Aracılığı ile Yapılması Hk

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin E-TUYS Aracılığı ile Yapılması Hk

31 Mayıs 2018 Tarihli ve 30437 Sayılı Resmî Gazete ’de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Buna göre, yatırımcıdan istenecek bilgileri Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yatırımcı adına bildirmek üzere yetkilendirilen kullanıcılar, nitelikli elektronik sertifikaya sahip olacaktır. Yatırımcı ya da danışman tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü’ ne başvurulması gerekecektir.

Uygulama 02.07.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detaylı bilgi için Yatırım Teşvik Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Reform Danışmanlık, e imza sahibidir ve bu uygulamada danışmanlık desteği verecektir.

Hemen AraWhatsApp