Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmalara İlave Süre Hakkı

Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmalara İlave Süre Hakkı

Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmalara İlave Süre Hakkı Verildi

09.05.2020 Tarihli ve 32222 Sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

15/06/2020 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenerek;  covid-19 sebebiyle yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ek süre verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 14-(1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde  yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen  ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri  kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini  teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanamaz,”

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek:RG-8/4/2016-29678) (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.

İlgili karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

yatırım teşvik belgesi ek süre hakkı

Hemen AraWhatsApp