Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Belge Alımı

  Türkiye’de, yatırım teşvik belgesi mevzuatı en son 2012 yılında güncellenmiştir. 2012/3305 sayılı karara istinaden, yatırım teşvik belgeleri düzenlenmektedir. Geçmiş mevzuatlarda dört bölgeden oluşan bir teşvik sistemi mevcuttu, aktif olan mevzuatta yatırım teşvik belgeleri il bazlı olarak, bölgelere ayrılmış durumdadır.

  Yatırım teşvik belgesi almadan yatırım yapan bir firma, devletin bir takım desteklerinden mahrum kalacaktır. Yatırım teşvik belgesi, teşvik edilmeyen yatırım konuları hariç asgari yatırım şartını tamamlamayı taahhüt eden firmalara verilir. Sadece yeni yatırım değil, mevcut yatırımını büyütmek isteyen, modernize eden, yatırımını taşıyıp ilave yapan firmalara da verilebilir.

 • Yatırım teşvik belgesi talebinde bulunmadan önce, planlanan yatırımla ilgili analiz yapmak gerekir.
 • Yatırım teşvik belgesi şartlarını, yatırım bölgesini, yatırım sektörünü doğru belirlemek gerekir.
 • Yatırım teşvik belgesi planı yaparken yatırım süresini dört buçuk yıl üzerinden hesap edilmelidir.
 • Yatırım bölgesi seçerken öncelikli yatırım konuları, bölgesel yatırım konuları, asgari yatırım şartları dikkate alınmalıdır.
 • Yatırım teşvik belgesi için gerekli evraklar;

  1. E tuys dilekçesi imza kaşe 2 nüsha,
  2. E tuys taahhütnamesi noter onaylı
  3. E tuys kullanıcı yetkilendirme formu imza kaşe 2 nüsha,
  4. Ticaret Sicil Gazeteleri (son sermaye) (asıl veya onaylı)
  5. İmza Sirküleri (noter tasdikli)
  6. SGK’dan alınacak “Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucunda 5510 sayılı kanunun kapsamına giren borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir” yazısı.
  7. Yatırım kiralık yerde yapılacaksa Kira Kontratı, kendi mülküyse Tapu(Fotokopisi)
  8. Yatırım kapsamında alımı planlanan teçhizat bilgisi
  9. Vergi Levhası fotokopisi,
  10. E tuys bilgi formunu (ekte) doldurunuz.
  11. Kapasite Raporu(Tevsi ve modernizasyon yatırımları için)İlave kapasite ile ilgili bilgi verir misiniz.
  12. ÇED raporu ya da yatırımın çevre açısından değerlendirilmesine ilişkin İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

  Ayrıca, sektörel bazlı talep edilen belgeler gerekebilir. Örneğin, enerji yatırımı için, yatırım teşvik belgesi talebinde bulunacak olan bir firma için, epdk izni, çağrı mektubu, proje onayı gerekecektir.

  Firmamızdan, yeni yatırım teşvik belgesi alımı ile ilgili danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

  Yatırım teşvik belgesi verilmeyen yatırım konuları

yatırım-teşvik-belgesi-bölgesel-destekler-tablosu
Yatırım Teşvik Belgesi Sayfasına Geri Dön
Hemen AraWhatsApp