Yeni Teşvik Paketi

Yeni Teşvik Paketi

Güncel açıklanan, 16 maddelik  yatırım teşvik ve destek paketi; detaylı bilgi almak için reform ekibinden bilgi alabilirsiniz.

 

EYLEM EYLEM AÇIKLAMASI
 

 

1

 

 

Yerlileştirme Programı

Sanayimizin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu; teknoloji seviyesi, ithalatımız içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeli ile ülkemizin üretim yetenekleri dikkate alınarak Bakanlığımızca incelendi.

Bu inceleme doğrultusunda, minimum 30 Milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün

gruplarının yerlileştirilmesi çalışmalarını başlatıyoruz.

 

2

Yerli ürünlere fiyat avantajı Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere %15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturuyoruz.
 

3

Sanayi İşbirliği Projelerinin etkin bir şekilde uygulanması Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, Sanayi İşbirliği Projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması

oluşturacağız.

4 Haksız rekabetin önüne geçilmesi İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle

gerçekleştirecek, yerli üreticimizin haksız rekabete maruz kalmasını önleyeceğiz.

5 OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının

kapsamını genişletiyoruz.

 

6

Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla protokol imzalayarak hızlandırıyoruz.
 

7

Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak

amacıyla, Kalkınma Ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon TL destek sağlayacağız.

 

8

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yeni destekler Yıl sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine toplam 100 Milyon TL destek vereceğiz.

Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik vererek, faaliyete geçmelerini hızlandıracağız.

 

9

Reel sektörün rekabet ve yenilikçilik kabiliyetinin artırılması Bakanlığımız tarafından AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60

milyon Avro’luk fonu yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız.

 

 

 

 

10

 

 

 

Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırını 600 bin TL’ye çıkaracağız.

 

TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırlarını 200 bin TL’ye çıkaracağız.

 

TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olacağız.

11 Ar-Ge’nin ticari ürüne dönüşmesi Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 Milyon TL

üretim yatırım desteği sağlayacağız.

 

12

Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler

mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek vereceğiz. Bu amaçla, yıl sonuna kadar 15 Milyon TL’lik desteği firmalarımıza aktaracağız.

 

 

13

 

KOSGEB’in alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ’lere ihracat desteği

KOSGEB’in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ’lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacaklarını 2019 yılına erteleyeceğiz.

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının

kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300.000 TL’ye kadar destek vereceğiz.

14 Yatırım teşvik belgesi başvuru

ücretlerinin kaldırılması

Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru

ücretini kaldırıyoruz.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

TSE hizmet ücretlerinde %25 indirim yapılması ve TSE alacaklarının yeniden yapılandırılması

Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen

TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde % 25 indirim yapıyoruz.

 

İhracatçımızın rekabet gücünü artırmak amacıyla, ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de %25 indirim yapıyoruz.

 

Türk Standardları Enstitüsü’nün vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklarını yeniden yapılandıracağız.

 

 

16

 

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim

yapılması

Girişimci ve yatırımcımızın fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak

amacıyla; Türk Patent ve Marka Kurumu’nun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerini

%25 indiriyoruz.

Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum paylarını yeniden yapılandıracağız.

 

Hemen AraWhatsApp