Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Bildirimi Güncelleme

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Bildirimi Güncelleme

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT) ithalatı yapan girdi olarak kullanan ve imal eden tüm firmalarımıza önemle duyurulur.

YYT İşlemlerinin yürütülmekte olduğu elektronik sistem olan EVİS’te yenileme çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Yenileme sonrası sistemin firmalar tarafından kullanılabilmesi için ekli firma tanımlama formu ile birlikte imza sirkülerinin ve/veya taahhütnamenin gönderilmesi gerekmektedir. (Firmalar imza sirkülerinde yer alamayan birinin yetkilendirilmesini talep ettikleri ya da imza sirkülerinde müşterek yetkili iken münferit yetkili olarak yetkilendirilmesini talep ettikleri kişiler için noter onaylı taahhütnameyi düzenleyerek Şeker Dairesi Başkanlığına gönderebilirler.)

Sistem yenilenmesi akabinde mevcut sistemden başvuru kabul edilmeyecektir. Bu yüzden tanımlama evraklarının ivedilikle tarafımıza iletilmesi önem arz etmektedir.

Firmaların ve yetkililerin sisteme tanımlanmasını müteakiben ‘Sistem Başlangıç Stok Tanımlama’ üzerinden 01/01/2019 tarihli YYT stokların Uygunluk Belgesi bazında girilmesi gerekmektedir.

2018 yılı bildirimleri (stok hareket girişleri, YMM raporu) mevcut sistem üzerinden

http://evis2.sekerkurumu.gov.tr/Ortak/YYT_login.aspx imalatçı firmaların 2018 yılı bildirimleri ise http://evis2.sekerkurumu.gov.tr/Imalatci/imalatcilogin.aspx bağlantısından yapılmaya devam edecektir.

ek YYT – Firma ve Kullanıcı Tanımlama

Hemen AraWhatsApp