Yatırım Teşvik Belgesi Bölgesel Destek Unsuları

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri
➢ KDV İstisnası
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti
➢ Vergi İndirimi
➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
➢ Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
➢ Yatırım Yeri Tahsisi
➢ Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
➢ Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)