Yatırım Teşvik Belgesi Makine Revizesi

Yatırım teşvik belgesi makine ekipman ilavesi, miktar artırımı, belge toplam sabit yatırım tutarı, adres bilgileri gibi bilgiler, bakanlığın uygun görmesi halinde revize edilebilir. Yatırım teşvik belgesi global bir belgedir. Yatırım döneminde revize etmek mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi Makine Revizesi

Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yerli makine ekipman listesi bulunmaktadır. İmalatçı firmalarda makine ekiipman listesi hizmet sektöründe ise demirbaş ve makine ekipman listesi olarak bulunur.
Yatırım teşvik belgesi sahibi firma eğer yatırım süresince yurt dışından doğrudan makine ithalatı planlıyorsa, ayrıca birde ithal ekipman listesi oluşturmak gerekmektedir. Yerli makine ve teçhizat listesi kapsamında kullanılmış makine alımı yapılamaz ancak, kullanılmış makine yönetmeliğine göre uygun ise, ithal makine ekipman listesi kapsamında kullanılmış makine ithali de mümkün olabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında kdv muafiyetli gümrük vergisi muafiyetli makine alımı yapmak için, makine ekipman alımından yada ithalinden önce ekipman yada demirbaşların yatırım teşvik belgesi eki listelerde tanımları ile birlikte uyumlu olacak şekilde yer almaktadır. Yatırım teşvik belgesi eki makine ekipman listesinde yer almayan makine ekipmanlar belge kapsamında çekilemez.

Teşvik belgesi kararı ve tebliğine göre ekipman listesini güncellemek mümkündür. Ancak, makinelerin yatırımla uyumlu olması ve teşvik belgesi adresinde kullanılması gerekmektedir.
Yatırımcı teşvik belgesi makine ekipman listesinde olmayan bir makine ilave edecekse, listelerde revize yapılması gerekmektedir.

Reform danışmanlık teşvik belgesi departmanı ile iletişime geçerek bu konu da yardım alınabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Sayfasına Geri Dön
Hemen AraWhatsApp