Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik yapıldı, 06 Mart 2020 Tarihli ve 31060 Sayılı Resmi Gazete ‘de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/2) yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin ekinde yer alan EK-3, EK-4 ve EK-7 şekilde değiştirilmiştir.
*             EK-3’te yer alan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılmasına İlişkin Bilgi ve Belgeler ‘in 2 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Böylece,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgileri yerine; ” elektronik ortamda temin edilen gümrük beyannamesi bilgileri” ifadesi eklenmiştir. Önümüzdeki 1 ay içerisinde tüm ithalat beyannameleri de elektronik ortama geçiş yapacağından, tebliğde değişikliğe gidilmiştir.
*             EK-4’te yer alan Dahilde İşleme İzinlerinin Kapatılmasına İlişkin Bilgi ve Belgeler ‘in 1 ve 2 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Böylece,  “İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve İhracata ilişkin gümrük beyannamesi aslı ” yerine “Gümrük Beyanname Asılları veya elektronik ortamda temin edilen gümrük beyannamesi bilgileri” ifadesi eklenmiştir. Önümüzdeki 1 ay içerisinde tüm ithalat beyannameleri de elektronik ortama geçiş yapacağından, tebliğde değişikliğe gidilmiştir.
*             Dahilde İşleme İzninin Kapatılması için  gerekli bilgi ve belgeler özelinde “Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü), EK-4’te belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçını istenmeyebilir” ifadesi eklenmiştir.
*             EK-7’de yer alan Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesinde değişikliğe gidilmiştir. Böylece, 43 üncü fasılda yer alan tüm ürünler Dahilde İşleme İzni verilmeyecek statüsünü korurken, “(Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)” ifadesinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni ifade ‘de ” (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü ile bunlardan mamul eşya hariç)” denilmiştir.

Kapatma evraklarında değişiklik yoktur.

Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiye reform’dan ulaşabilirsiniz.

Hemen AraWhatsApp