Proje Bazlı Teşvik Uygulama Tebliği Yayımlandı

proje bazlı teşvik sistemi, yatırım teşvik belgesi

Proje Bazlı Teşvik Uygulama Tebliği Yayımlandı

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Uygulama Tebliği Yayımlandı

Proje bazlı teşvik sistemi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet Kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama üzerinden başvuru yapılabilir.

Proje bazlı teşvik sisteminin uygulama tebliğine göre:

Nitelikli Personel Desteği

Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak. (bilindiği üzere sgk teşviği sadece işletme döneminde uygulanmaktaydı.)

Enerji desteği

Enerji desteği, belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak. Destek ödemesi,  enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş, bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacak.

Faiz veya kâr payı desteği

Faiz veya kâr payı desteği, Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulanabilmesi için teşvik belgesi kapsamı yatırımda kullanılması şartı aranacak. Yurt içi kredilerde böyle bir şartın söz konu olmadığı anlaşılıyor.

Makine ve teçhizat yatırımlarına hibe verilecek

Makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 25 hibe alınabilecek. Hibe desteği ödemesi, makine ve teçhizat yatırım tutarının yüzde 25’ini geçmemek üzere belirlenen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar ödenecek.

Söz konusu desteklerden faydalanabilmek için, Reform’dan bilgi edinebilirsiniz.

Hemen AraWhatsApp