Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

26/12/2018 tarihli ve 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları;

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

İthal lisanslarının süresi;

Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Başvuru İçin gerekli evraklar;

  • Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu,
  • Ticaret sicil gazetesi aslı,
  • İthal lisans kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura,
  • Eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016,2017 ve 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, YMM tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (ekte yer alan)
  • YMM odasından alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli faaliyet formu ekte yer alan,

 

Tablo-1 Bazı Sanayi Ürünlerinin ithalatında Tarife Kontenjanı

 

Hemen AraWhatsApp